Menu Close

Tá Ciara (27) agus Laurent (31) araon ina mbaill de Ghrúpa Idirchultúrtha Zebraworld ar grúpa deonach áitiúil é a oibríonn le daoine atá ag lorg tearmainn agus le himircigh i gcathair na Gaillimhe. Múineann an grúpa Béarla, seolann sé oícheanta scannáin, agus eagraíonn sé ócáidí spraoi do dhaoine atá ag lorg tearmainn agus a bhfuil cónaí orthu in ionaid ina soláthraítear cúnamh díreach. Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le zebra.world@yahoo.ie.
“Is breá liom rothaíocht! Bainim úsáid as mo rothar chun dul chuig an obair agus chuig an gcoláiste araon agus, ó tharla go mbíonn an oiread sin fearthainne ann i nGaillimh, is bealach maith é chun mo chosa a choinneáil tirim! Is maith an rud é fios a bheith agam go bhfuil mé ag cuidiú leis an timpeallacht ar bhealach éigin agus is cleachtadh maith coirp é freisin. Is é an fhís atá agam ná go mbeadh bonneagar níos fearr do rothaithe ann agus go mbeadh níos mó rothaithe ann i nGaillimh.” – Ciara

“Is ionann mo rothar agus siombail de mo shoghluaiseacht, de mo neamhspleáchas agus de mo shaoirse. Is cuid de neart gnéithe de mo shaol é: obair, siopadóireacht, gníomhaíocht dheonach, aclaíocht, scísteoireacht agus spraoi. Mothaíonn gluaiseacht ar an rothar níos fearr ná tiomáint. I mo thuairimse, is í an rothaíocht an choir is fearr taistil!” – Laurent


This post is also available in: English